Käyttöehdot  

ValveMetodi on lempeä menetelmä, joka saattaa tuoda pintaan kehoon jääneitä tiedostettuja ja tiedostamattomia tukoksia ja tunteita. Kun nuo tukokset ja tunteet pääsevät vapautumaan, olo tuntuu voimaantuneelta. Äänimaljojen ja muiden soittimien opetuksessa painotetaan hiljaa soittamista ja opetetaan käyttämään soittimia oikeaoppisesti. Opettajana Merja Valve ei ota minkäänlaista vastuuta, jos joku oppilas oppimistilanteessa tai omassa henkilökohtaisessa elämässään tai työssään aiheuttaa vahinkoa liian kovalla soitolla itselleen.
Opetuksessa eikä äänihoidoissa ole kyse lääketieteellisestä hoidosta tai terapiasta eikä ne korvaa lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa.
Opiskelijan/valmennettavan edellytetään ottavan täydellinen vastuu omasta psyykkisestä ja/tai fyysisestä hyvinvoinnistaan sekä kurssin/valmennuksen aikana että sen suorittamisen jälkeen. - Kurssin/valmennuksen ostamalla ja aloittamalla sitoudut noudattamaan yllä olevaa.


KÄYTTÖEHDOT

1.Yritys 
ValveWellness (2543254-7)
info (at) valvewellness.fi

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa [ www.valvewellness.fi ]

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelimen ja Palvelut yhteistyössä New Zenlerin kanssa, joka tarjoaa teknisen palvelualustan. Käyttämällä Palveluita ja Palvelinta Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, kun käytät palveluita ja palvelinta. Tämä sitoo sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin, mikäli et hyväksy käyttöehtoja.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-­­kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista.


Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

1. Palvelujen sisältö
Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

2. Palvelujen käyttö
a. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin palveluntarjoaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa palveluiden komponentteja ja osia, jotka sallivat palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia palveluiden komponentteja ja osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.
 
b. Rekisteröityminen
Rekisteröidyt palvelimelle on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämistäsi tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jos tietosi eivät ole oikein.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa antaa kolmannelle osapuolelle eikä kolmannelle osapuolelle ole oikeutta käyttää sitä. Palvelu edellyttää henkilökohtaista tilausta. Palvelun käytöstä ilman henkilökohtaista tilausta, sitoudut suorittamaan kulloinkin voimassa olevan Palvelun hinnan palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi.

Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi palveluntarjoajalle. Pyynnöstäsi tai palveluntarjoajan oman harkintansa mukaisesti voidaan käyttäjätunnuksesi sulkea sen väärinkäytön estämiseksi.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa palveluntarjoaja kiistää kaikki käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut.  Käyttääksesi palveluita sinun on oltava vähintään 15 -vuotias. Kaikkien alaikäisten, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa, joiden on annettava hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelimen ja/tai palvelujen käyttämistä.

c. Käyttäjätunnuksen poistaminen
Sinulla on oikeus poistaa käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi käyttäjätunnuksesi sinun tulee pyytää sitä  sähköpostilla lähettämällä pyyntö osoitteeseen info@valvewellness.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun palveluntarjoaja pyyntösi on vastaanotettu. Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa käyttäjätunnuksesi sekä siinä tapauksessa, että palveluita ei ole käytetty [12] kuukauteen.


3. Käyttäytyminen Palvelussa
Olet henkilökohtaisesti vastuussa palvelimen ja palveluiden käytöstä, viesteistä ja tekemistäsi toimenpiteistä. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Palvelimelle tai Palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja pitää ilman rajoituksia muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja palvelujen vastaisina:
• laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen palvelimelle ja/tai palveluihin;
• laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
• mikä tahansa muu laiton teko palvelujen käytön yhteydessä mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
• Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
• muiden käyttäjien, henkilöiden, ryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
• tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
• muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
• viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
• minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen palvelimelta tai palveluista, jollei siihen ole lupaa;
• Palvelimen ja/tai palvelujen muokkaaminen; tai
• käänteismallintaminen, dekompilaatio tai mikä tahansa muu teko, jolla objekti-­­ tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi.

Mikäli olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt palvelinta ja/tai palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen voi palveluntarjoaja oman harkintansa mukaan tai viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä;
• antaa sinulle varoituksen;
• estää pääsysi palvelimelle ja/tai palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi;
tai
• poistaa käyttäjätunnuksesi ja palveluihin lataamasi tai lisäämäsi materiaalin ja sisällön.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle käyttäjätunnuksesi poistamisesta, vaikkakin oman harkintansa mukaan palveluntarjoaja voi tällaisen ilmoituksen tehdä.


4. Immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palvelimeen ja Palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.


5. Palveluihin osallistuminen
Sitoudut antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman  oikeuden käyttää tuottamaasi sisältöä, kuten tekstiä, mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa tavalla. Vakuutat täten, että (i) Palveluihin tuottamasi tai lisäämäsi sisältö on oma kokemuksesi, tai sinulla on oikeudenhaltijan nimenomainen suostumus sisällön käyttöön ja lisäämiseen palveluun eikä toimintasi riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) sinulla on oikeus antaa palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.


6. Vastuunrajoitus
Käytät palvelinta ja palveluita täysin omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi palvelimen tai palveluiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelut toimivat moitteettomasti, mutta palveluntarjoaja ei vastaa palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn palvelimelle ja palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea palvelin ja palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, että mikään palvelimella tai palveluissa esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen.
 Sikäli kuin soveltuva laki ei salli palveluntarjoajan rajata vastuutaan edellä mainitussa laajuudessa, palveluntarjoajan kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa ja kaikissa tapauksissa sinun palveluista maksamaan korvaukseen.


7. Henkilötietojen kerääminen
Henkilötietojasi käsitellään Palveluntarjoajan Tietosuojakäytännön mukaisesti.


8. Näiden käyttöehtojen tulevat muutokset
Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla palvelimen ja/tai palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa palvelujen käyttö välittömästi.9. Lainvalinta ja oikeuspaikka
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Mikäli näihin käyttöehtoihin liittyvää erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi saattaa näitä käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla kuluttajana olevia sovellettavan pakottavan lainsäädännön nojalla olevia oikeuksia.


10. Palveluiden peruuttaminen ja rahat takaisin takuu
Mikäli olet aloittanut kurssin, sinua koskee kurssin käyttöehtojen mukainen peruutusoikeus, takuun mukaisesti. Mikäli olet avannut kurssimateriaalit, kurssi katsotaan aloitetuksi.