Tietosuojaseloste  Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste  
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä 
ValveWellness (y- tunnus 2543254-7)
Hilda Flodininkuja 2 B 19.  00300 Helsinki
puh. +358 (0)50 560 4028  
info (at) valvewellness.fi  


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö(t) ja/tai yhteyshenkilö(t) 
Merja Valve
info (at) valvewellness.fi  
puh. +358 (0)50 560 4028  


3. Rekisterin nimi 
ValveWellnessin asiakastieto- ja markkinointirekisteri  


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut Merja Valveen tunneille, verkkokurssille, webinaariin, koulutuksiin, äänihoitoihin, valmennuksiin, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen tai ostanut tavaraa tai palveluita.
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen ja analysointiin.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi sekä sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää ja poistaa itsensä automaattisesti listalta painamalla sähköpostiviestin lopussa olevaa ’poistu listalta’ linkkiä.  

Rekisterin käyttötarkoitus on ValveWellness:in asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää ValveWellness:in omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.


5. Rekisterin tietosisältö 
Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäpäivä (vain pvm/kk).

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakas- ja ostohistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.  Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista. Tilausten Postin seurantatiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkailta itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.  

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin ValveWellness pyrkii luomaan asiakassuhdetta tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyiltä itseltään, erilaisten opt-in lomakkeiden kautta, viestintäohjelmien kautta (mm. sähköposti, messenger ja sms), sekä myös fyysisesti hoitokäynnin aikana jossa he hyväksyvät tietojensa käytön meidän markkinoinnissa.  


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan säilyttää myös ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla eri pilvipohjaisten palveluntarjoajimme toimesta.  


8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat automaattisesti vaitiolovelvollisia. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.  


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  

11. Evästeiden (cookies) -käyttö 
Käytämme sivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.  

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.  

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.  


12. Mainonnan kohdentaminen 
Sivustolla käytetään Googlen AdWords ja Facebook -mainontaa, joka kohdennetaan sivustollamme vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on ValveWellness -palveluiden markkinoiminen ja asiakkaiden sekä asiakasprospektien tiedottaminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla internet-selaimeesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste, käyttämällä sivustoa hyväksyt sen.  


13. Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.  


14. Muutokset tietosuojaselosteeseen 
Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tässä tietosuojaselosteessa viipymättä.  


15. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.  

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö eri suoramarkkinointitarkoituksiin.  

Seloste päivitetty 20.05.2023.